contact information
iso 9001 certified   iso 13485 certified
אנרגיה מתחדשת

פיתוח מערכות אנרגיה מתחדשתפרויקטים לדוגמא:

עמוד טעינה למכונית חשמלית

פיתוח עמודי טעינה למכונית חשמלית כולל משטרי אנרגיה, תקשורת, הצפנות ותקנים.

better place

מערכות אל-פסק בהספקים גבוהים

מערכת בקרת אנרגיה לתאי שמש וטעינת סוללות תוך בקרה על תשלום עבור האנרגיה ובקרה על כמות אנרגיה נכנסת ויוצאת.

מערכת בקרה לפנלים סולרים

מערכת תאים סולרים מנוהלת למטרת מכירת אנרגיה.
המערכת כוללת מעגלים ותוכנה המנהלים: יצור אנרגיה, אגירתה ומכירתה באמצעות תשדורת מוצפנת לאתר מאובטח.


v sign חומרה
v sign תוכנה
v sign אבות טיפוס
v sign iso 9001
v sign תמיכה לתקן
v sign iso 13485
v sign הכנת תיק יצור
v sign העברה מפיתוח ליצור
v sign מחלקת ייצור
v sign ליווי יזמים
v sign ניהול פרוייקטים

צור קשר
שם:
אימייל:
טלפון: