contact information
iso 9001 certified   iso 13485 certified
העברה מפיתוח לייצור

שירותי העברה מפיתוח לייצור

יסודות העברה ליצור מונחים בפרוייקט מתחילתו, שימוש ברכיבים אשר יש להם מקורות רבים וחיי מדף ארוכים, חשיבה על צריבה ותכנות מכשירים, בדיקתיות כרטיסים ומכשיר כולל, תהליכי הרכבה ופרוק, במכשירי מדף נבחן מרכז הכובד, ולבסוף אריזה של מערכת עם תמיכה במכלולים למעבר תקן נפילה.

לכל מוצר יש עץ מוצר עם מערכת מקטים פנימית התומכת בספקים, תמחור, טכנולוגית יצור, מקטי יצרן ומקטי מפיץ.


v sign חומרה
v sign תוכנה
v sign אבות טיפוס
v sign iso 9001
v sign תמיכה לתקן
v sign iso 13485
v sign הכנת תיק יצור
v sign העברה מפיתוח ליצור
v sign מחלקת ייצור
v sign ליווי יזמים
v sign ניהול פרוייקטים

צור קשר
שם:
אימייל:
טלפון: