contact information
iso 9001 certified   iso 13485 certified
פיתוח אב טיפוס

שירותי פיתוח אבות טיפוס

כחלק משלב הפיתוח מיוצרים אבי טיפוס, מכשירים אלו מיוצרים בטכנולוגיות מהירות יותר ויקרות יותר על מנת להוכיח כי מה שתוכנן – עובד או נראה כפי שתוכנן.
הטכנולוגיות המשרתות אבי טיפוס אלו הן הדפסות פלסטיות, יצור מעגלים מהיר, הרכבות ידניות של חלקי מעגלים (במידה וניתן) ובדיקות מקיפות למציאת פגמים.
לאבי הטיפוס תפקיד נוסף והוא לתת למחלקת התוכנה מערכת ראשונית לעבודה ללא קשר למראה המערכת. לעיתים נדרש דגם ראשוני של מתמר ומערכת רכישה אשר בתחילת הדרך לא ברור אם אלגוריתמית יתפקדו כמתוכנן.

פלטפורמות אבי טיפוס אלו משמשות כמקפצה המעלה ביטחון תכנוני בחלקי מערכת ומאפשרות למערכות המתכננות שיפור ביצועים, וללקוח הבנה כי התכנון נעשה כראוי.


v sign חומרה
v sign תוכנה
v sign אבות טיפוס
v sign iso 9001
v sign תמיכה לתקן
v sign iso 13485
v sign הכנת תיק יצור
v sign העברה מפיתוח ליצור
v sign מחלקת ייצור
v sign ליווי יזמים
v sign ניהול פרוייקטים

צור קשר
שם:
אימייל:
טלפון: