contact information
iso 9001 certified   iso 13485 certified
technologies

עיבוד תמונה ואות

פיתוח מערכות עיבוד תמונה ואות

בטונסון לאבס ניסיון רב בעיבוד אות ברמות שונות.
רוב האלגוריתמים מפותחים במטלאב, נבדקים ומשופצים לצורתם האופטימלית ולאחר מכן מתורגמים לשפת C++ בהקשר הדוק למעבד המטרה.
קיימות שיטות אופטימיזצית קוד רבות ולמטרות שונות.
במידה ונדרש קוד למטרת דמו תוך זמן קצר, ניתן להשתמש בפלטפורמות קיימות ובשיטות קישור והמרה בכדי לגרום למערכת לתפקד במהירות.
לעיתים, כפי שנדרש במערכות רפואיות, נדרשות רמות אמינות גבוהות כשארכיטקטורת התוכנה והחומרה בנויים כך שיש הרבה "שומרים" במערכת המנטרים מצב מערכת וארכיטקטורת הקוד בנויה כך שאין לולאות אשר ניתן להתקע בתוכן.

תהליך פיתוח וכתיבת אלגוריתמים:
• ארכיטקטורת קוד בהקשר לארכיטקטורת מעגל (סוג מעבדים, כמות זיכרון, כמות מעבדים תקדורות מהירות ל FPGA אופטימיזציה נדרשת: מהירות ריצה/גודל זיכרון/בטיחות העתקה והצפנה/אמינות/יצוריות/ מהירות פיתוח).
• כתיבת אלגוריתם כתכנון פסודו.
• כתיבת אלגוריתם מטלאב (אם נדרשת הוכחת יכולת).
• המרת אלגוריתם לקוד C++ למעבד היעד.
• השוואת תוצרים מול מטלאב וSRS.

תהליכים בעיבוד תמונה/וידאו:
• עיבוד כל פריים בפני עצמו: לדוגמא, שיפור מאפיינים בסיסים של תמונה כצבע תחום דינמי, חדות, גמא, הדגשת קצוות, הגדלת קונטרסט ועוד.
• עיבוד פריימים בתלות הדדית בציר הזמן: כזיהוי תנועה, זיהוי עצמים, עקיבה אחרי עצמים, יצוב תמונה, חלוקה לשכבות, בקרה על מכשירים כתלות בעצמים בפריים ועוד.


פרויקט לדוגמא:

מערכת מעקב

מערכת עיבוד וידאו בזמן אמת לגילוי וזיהוי אובייקטים בתמונות וסרטונים ומעקב אחריהם.
המערכת מטפלת בוידאו ברזולוציות משתנות עד FULL HD ומסוגלת לעקוב אחר אוביקט אחד או עד למספר אוביקטים בו זמנית.
שימוש בטכנולוגיות: LINUX, EMBEDDED, מעבדים מרובי ליבות, מאיצים גרפיים, עיבוד אות ב.FPGA


v sign חומרה
v sign תוכנה
v sign אבות טיפוס
v sign iso 9001
v sign תמיכה לתקן
v sign iso 13485
v sign הכנת תיק יצור
v sign העברה מפיתוח ליצור
v sign מחלקת ייצור
v sign ליווי יזמים
v sign ניהול פרוייקטים

צור קשר
שם:
אימייל:
טלפון: