contact information
iso 9001 certified   iso 13485 certified
technologies

תכנון אנלוגי

תכנון אנלוגי

תכנון אנלוגי הוא אבן דרך בכל תכנון, בין אם בשלביו הראשונים או הסופיים:

מערכות וידאו מתחילות כאנלוג בסנסור ורכישה מתאימה בתכנון רוחבי פס ומגברים דלי רעש הן בסיס לכל מצלמה.

מערכות אולטראסאונד סורקות: ברכישת האקו וניתוחו יש צורך במגבר אנלוגי בעל הגבר לינארי משתנה ותחום דינמי רחב מאוד עם רוחב פס רחב ואחיד ללא עיוותים.

מערכות אולטראסאונד טרפיוטי: יש צורך במגברי הספק בעלי עשרות ומאות וואטים ברזולוצית הספק של עשריות DB כך שניתן יהיה להגיע להספק מכסימלי ללא חריגות ולהיות בבקרה אדוקה על סגירת חוג ההספק.

מערכות סאונד למגברים אנלוגים: למערכות אלו יש יתרונות על פני מגברים דיגיטלים בעיקר בהפרעות אלקטרומגנטיות לרכיבים אחרים ובמעבר תקנים.


פרויקטים לדוגמא:

מד הספק

מד הספק לתחום הרפואי למדידת סיגנלים בתחום הRF. מדידת הספק הולך/הספק חוזר/מתח/זרם/פאזה).

האתגר:שמירה על דיוק מדידה גבוה תוך שינוי עכבות באקט הנמדד.


ספקי כוח מבודדים (DC/DC) לשימושים רפואיים

ספקי כוח למתחים שונים הנותנים רצף הדלקה מסוים ובקרות ע"י מתחים משתנים (עוצמות תאורה).

האתגר:עמידה בתקנים רפואיים ובידוד שלV4000.

הפתרון:עבודה בכלי CAD.

מעגלי דחיפת וקבלת סיגנל וידאו ממצלמות CMOS וCCD

מעגלי הגברה וחציצה לאות וידאו אנלוגי.

האתגר:שמירה על איכות סיגנל לאורך כבל ארוך עם הפרעות מרובות.

הפתרון:עבודה בכלי CAD תוך שמירה על SIGNAL INTEGRITY ברמה גבוהה.
מגבר RF לשימושים רפואיים

מגבר לעכבות משתנות לתחום הRF ולתחום האולטרסאונד בעולם הרפואי.

האתגר:הוצאת הספק של עשרות עד מאות וואטים ברמות עיוותים מאוד נמוכות ועם דיוק הספק עד רמת עשיריות הדב"ם.

הפתרון:מגבר בעל עמידות גבוהה לעכבות משתנות, הגנות זרם/טמפרטורה/הספק וסגירת חוג להקטנת עיוותים.

שימוש בטכנולוגיות:כלי CAD וסימולציות.


v sign חומרה
v sign תוכנה
v sign אבות טיפוס
v sign iso 9001
v sign תמיכה לתקן
v sign iso 13485
v sign הכנת תיק יצור
v sign העברה מפיתוח ליצור
v sign מחלקת ייצור
v sign ליווי יזמים
v sign ניהול פרוייקטים

צור קשר
שם:
אימייל:
טלפון: