contact information
iso 9001 certified   iso 13485 certified
technologies

RF

RF

טכנולוגית רדיו הינה מפתח למוצרים רבים בעולם הרפואה, ממערכות המשתמשות בגלי רדיו עצמם (המסת שומנים) ועד אותות מהירים מאוד אשר אם לא מתיחסים אליהם כאל אותות רדיו עם כל חוקי המשחק הכלולוים בכך מושחתת צורתו המקורית של האות כך שלא ניתן לבצע בה את השימוש המקורי אליו תוכננה המערכת.
לצורך ההבנה סיגנהל וידאו או סיגנל אולטראסאונד הוא אות בתדר גבוה אשר צורת הגל האנלוגי על כל מאפייניו חשובה מאוד. כאשר מתאמים את הקווים ומסככים אותם (כפי שמקובל באותות רדיו) נשמרת צורתו של הגל ומאפשרת הפיכתו לאות דיגיטלי ולעיבודו לאחר מכן.

כאשר שולחים הספקים כמו במקרה של אולטראסאונד טיפולי מדובר על אותות במתחים של עשרות וולטים רבים כאשר יש חשיבות לצורת הגל התדר הנושא ורמות העיוותים שבו. חוסר ידע בטיפול בהספקי אותות רדיו יגרום לחוסר תאום על הקו הספקים חוזרים, עיוותים ספקטרלים וספוריוסים באופיין התדר.

לטנסון לאבז מספר מוצרים לעולם הרפואה המשתמשים בטכנולוגית רדיו.

פרויקטים לדוגמא:

ACTIVE RFID

מודול RFID אקטיבי בגודל של 8ממ * 17ממ הנקלטת מטווח של 200 מ עם אנטנה פנימית. המודול עובד מסוללת שעון ומחזיק 3 עד 5 שנים תלוי באופי השימוש.

active RFID

מגבר RF לשימושים רפואיים

מגבר לעכבות משתנות לתחום הRF ולתחום האולטרסאונד בעולם הרפואי.

האתגר: הוצאת הספק של עשרות עד מאות וואטים ברמות עיוותים מאוד נמוכות ועם דיוק הספק עד רמת עשיריות הדב"ם.

הפתרון: מגבר בעל עמידות גבוהה לעכבות משתנות, הגנות זרם/טמפרטורה/הספק וסגירת חוג להקטנת עיוותים.

שימוש בטכנולוגיות: כלי CAD וסימולציות.

מד הספק

מד הספק לתחום הרפואי למדידת סיגנלים בתחום הRF. מדידת הספק הולך/הספק חוזר/מתח/זרם/פאזה).

האתגר: שמירה על דיוק מדידה גבוה תוך שינוי עכבות באקט הנמדד.


v sign חומרה
v sign תוכנה
v sign אבות טיפוס
v sign iso 9001
v sign תמיכה לתקן
v sign iso 13485
v sign הכנת תיק יצור
v sign העברה מפיתוח ליצור
v sign מחלקת ייצור
v sign ליווי יזמים
v sign ניהול פרוייקטים

צור קשר
שם:
אימייל:
טלפון: